درباره بهناز همایونفر

در مقطع کارشناسی مهندسی الکترونیک خواندم ، دانش آموخته MBA از TBS هستم و در حوزه فروش و بازاریابی کار کردم.

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من