درباره مجتبی عباسیان

14years of experience in the design and manufacturing industries / MBA-Iran University Of Science &Technology

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من