ابزار انتخاب مدل رهبری

LDM - Leadership Decision Matrix

من رئیس هیات مدیره یک کسب و کار هستم

من مدیرعامل یک کسب و کار هستم (مسئولیت عملیات و فروش با من است)

من مدیر یک دپارتمان با بیش از ۵۰ نفر پرسنل هستم

من نیاز دارم که هدف زندگی و مسیر شغلی خود برای ۱۰ سال آینده را مشخص کنم اکنون زمان و شرایط مناسب برای اختصاص دادن به این کار را دارم

پروژه ها را در زمان بندی مشخص و با خروجی ملموس مدیریت می کنم

من یادگیری در شرایط غیرمعمولی و پر از چالش را بسیار دوست دارم

زندگی حرفه‌ای و شخصی من در یک مسیر قراردارند

چقدر با این جمله موافق هستید؟

اغلب اوقات من می توانم افراد را متقاعد کنم تا ایده و چشم انداز مرا بپذیرند

چقدر با این جمله موافق هستید؟

من می توانم حداقل ۳ نفر را نام ببرم که در مسیر موفقیت شغلی خود توسط بنده هدایت شده اند

چقدر با این جمله موافق هستید؟

من میتوانم افراد را با انگیزه نگاه دارم

چقدر با این جمله موافق هستید؟

دیگران من را به عنوان کسی که همیشه به وضعیت موجود راضی نیست می شناسند

done

بلی

clear

خیر

1

کاملا مخالف

2

مخالف

3

نه موافق نه مخالف

4

موافق

5

کاملا موافق

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی، لطفا اطلاعات فردی خود را وارد نمایید

assignment
assignment
email
phone

دوره مناسب شما می باشد

برای مشاهده نتیجه لینک زیر را لمس کنید