درباره امیر حسینی وفا

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع هستم و ضمن فعالیت مستقیم در زمینه مدیریت کارخانه، در حوزه مشاوره فرآیند کسب و کار و بهینه سازی نیز فعالیت دارم.

پروژه ها

نگین شهد شهران پارس

نگین شهد شهران پارس

مدیر کارخانه

1396
فرآیند انرژی اطلس

فرآیند انرژی اطلس

مشاور ممیزی فرآیند

1389
وزارت کار

وزارت کار

کارشناس روابط کار

1388
2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه