مشاوره توسعه منابع انسانی

روزگاری جایگزین کردن افراد به سادگی جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات بود. اما در عصر اطلاعات و ظهور و گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش، افراد منشاء مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها بوده و جایگزین کردن آنها به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. از طرفی سازمان کاری فراتر از قابلیت و توانمندی کارکنان شان نمی تواند انجام دهد. از اینرو حفظ و توسعه ی نیروی انسانی در موفقیت سازمان ها نقش بسزایی دارد.

باور ما این است توسعه نیروی انسانی مستلزم تلاشی مستمر است و مستلزم راهکارها و سیستم هایی بروز می باشد که بتواند پاسخگوی چالش های متنوع سازمان های کنونی باشد. تیم مشاوران شاپرک آبی با بهره گیری از دانش جهانی و تجربیات بومی، راه حل هایی خلاقانه برای مسائل این حوزه ارائه می کند.

مشاوره توسعه منابع انسانی


چرا مشاوران مدیریت شاپرک؟

چرا مشاوران مدیریت شاپرک؟

شرکت شاپرک آبی با پیشینه هشت سال تجربه و همکاری با شرکت های سرشناس ملی و بین المللی در حوزه های مختلف مدیریت از جمله منابع انسانی در زمینه ی آموزش و توسعه، مدیریت استعداد و توانمندسازی مدیران، در حال حاضر خدمات مشاوره ای زیر را ارائه می دهد:
• برند کارفرمایی
• مدیریت استعداد
• کانون های ارزیابی و توسعه مدیران
• رهبری سازمانی
• کار تیمی


علی‌رغم نیاز سازمان ها به توسعه منابع انسانی، آنطور که شایسته و بایسته است در سازمان ها به این حوزه توجه نشده است و اغلب توسعه منابع انسانی مساوی با آموزش های سطحی در نظر گرفته می شود. شاپرک آبی با توجه به روندهای جهانی و رویکرد های نوین در این حوزه خدمات نوآورانه و اثربخش ارائه می کند.

مشاوره توسعه منابع انسانی

درخواست مشاوره

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.