مشاوره لجستیک و زنجیره تامین

گروه مشاوران شاپرک با داشتن شبکه ای از متخصصین در بخش های مختلف زنجیره تامین ( برنامه ریزی تقاضا و تامین ، منبع یابی و تدارکات ، تولید ، انبار ، حمل و نقل و توزیع ) دارای و تجارب مفید در شرکت های بین المللی داخلی و خارجی در صنعت FMCG را دارا می باشد.

کسب و کارهایی که با مشکلات زیر مواجه هستند می توانند از خدمات ما در این بخش بهره مند شوند :

• هزینه ای اضافی و دوباره کاری در بخش های عملیاتی
• فروش از دست رفته ناشی از عدم موجودی یا دپو کالاهای غیر قابل فروش به دلیل عدم پیش بینی مناسب در تامین و تدارکات
• زمان تحویل نامطلوب از منظرمشتریان
• ناهماهنگی در بخش های مختلف زنجیره ارزش
• نارضایتی مشتریان از فرایندهای عملیاتی و تامین و تحویل کالا
• توقفات زیاد در بخش های عملیاتی و اتفاقات پیش بینی نشده

مشاوره لجستیک و زنجیره تامین

تناسب با نیاز مشتریان

تناسب با نیاز مشتریان

خدمات ما
متناسب با نیاز مشتریان خدمات زیر قابل اجرا می باشد :

• ممیزی زنجیره ارزش و شناسایی و معرفی نقاط قوت و ضعف سازمان ها
• تعیین استراتژی های زنجیره تامین و لجستیک متناسب با فضای رقابت و مشتریان و متناسب با استراتژی های کلان کسب و کار سازمان
• بازطراحی زنجیره تامین با هدف افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره تامین
• پیاده سازی سیستم برنامه ریزی فروش و عملیات ( S&OP ) با هدف افزایش میزان هماهنگی ها و داشتن برنامه واحد بین واحدهای مختلف سازمان
• بهینه سازی سطح موجودی در زنجیره تامین متناسب با استراتژی های سازمان و بهبود در سطح سرویس به مشتریان داخلی و خارجی
• بهبود بهره وری بخش های عملیاتی و بازنگری در فرایندهای اجرایی بخش های خرید ، تولید ، انبار و توزیع
• پیاده سازی سیستم منبع یابی و تدارکات ، بازنگری در قراردادهای خرید محصول و خدمات و استقرار سیستم برنامه ریزی خرید با هدف بهبود و افزایش سطح سرویس
• پیاده سازی سیستم های مدیریت تولید و عملیات با هدف افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش های مختلف و کاهش توقفات
• اجرای پروژه WMS در انبار با هدف مدیریت عملیات و افزایش میزان دقت و صحت عملیات و افزایش بهره وری بخش انبار
• اجرای پروژه TMS در بخش حمل و نقل ورودی ، خروجی و داخلی ، در واقع به این ترتیب ضمن نگهداشت اطلاعات جریان کالا ، در خصوص برنامه ریزی و کنترل هزینه های حمل و نقل و بهبود در آن اقدام خواهد شد.


در واقع ما با ارائه خدمات مشاوره لجستیک و زنجیره تامین به دنبال ایجاد ارزش های زیر برای مشتریان خود هستیم :

• افزایش میزان پیش بینی پذیری
• افزایش میزان همکاری
• افزایش میزان هماهنگی

و در نهایت اطمینان پیدا می کنیم که زنجیره ارزش سازمان با کمترین هزینه بهترین پاسخ گویی را به مشتریان خود ارائه می نماید ( البته متناسب با فضای رقابتی و استراتژی های سازمانی )

مشاوره لجستیک و زنجیره تامین

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.

درخواست مشاوره