درخواست مشاوره

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.

مشاوران مدیریت شاپرک

مشاوران مدیریت شاپرک گروهی از مشاوران صنایع، سازمان‌ها و کسب و کارها هستند که خدمات خود را در حوزه های مختلف مشاوره مدیریت با سطح استاندارد شاپرک به مشتریان ارائه می‌نمایند.

بیش تر

چرا مشاوران مدیریت شاپرک؟

تجربه بیش از 8 سال ارائه خدمات مشاوره در سطح بین المللی به شرکت های ایرانی و غیر ایرانی، شرکت شاپرک آبی را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت متمایز نموده است.

باور ما این است که کشور ما به منظور توسعه ساختارمند نیاز به خدمات مشاوره مدیریت بیش از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده دارد، از نظر ما این خدمات باید به نیروهای جوان و البته متخصص سپرده شود، مشاورانی که در زمینه ی تخصصی خودشان سابقه کار اجرایی داشته و به ادبیات این حوزه در سطح بین الملل اشراف کامل دارند.

این کار به خودی خود اثربخش نخواهد بود و نهایت تاثیر آن هنگامی نمود پیدا می کند که یک اثر هم افزا و جمعی را خلق کند، به همین منظور ما کلید موفقیت مشاوران مدیریت شاپرک را کار تیمی می دانیم.


برخی از مشتریان ما


Bright Language
The Five Dysfunctions of a Team
High Altitude Leadership
The Leadership Challange
Daarvag
Wiley
2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه