هم‌زیستی با کرونا

ویروس کرونا، فرصتی جهت بهبود روش‌های کاری

تهدیداتی مثل ویروس کرونا، آشوب ایجاد می کند. هر آشوبی چه ناشی از کرونا باشد، چه تحریم و چه ...، فرصت به همراه دارد و مهم بکارگیری تدابیر و پاسخ های موثر در دستیابی به اهداف است. با گسترش تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا، شرکت ها و گروه های زیادی مجبور به دورکاری شدند. با این اتفاق، الگوهای کاری، سبک ا...

۰۸ فروردین در 7 دقیقه بخوانید

تعادل بین کار و زندگی پس از همه‌گیری کرونا چگونه به نظر خواهد آمد؟

مفهوم ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای افراد متفاوت است اما هنگامی به این تعادل دست پیدا می‌کنیم که زمان کافی برای کار و علائق شخصی داشته باشیم. با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نیاز به این تغییرات در زیر ساخت‌های کسب و کارها بیش از پیش احساس می‌شود....

۰۱ اردیبهشت در 5 دقیقه بخوانید