چطور در مواقع ضروری احساساتمان را مدیریت و از خود در مقابل آسیب محافظت کنیم؟

چطور در مواقع ضروری احساساتمان را مدیریت و از خود در مقابل آسیب محافظت کنیم؟

وقتی در یک درگیری هستید، طبیعی است که به طور خودکار وارد ذهنیت «جنگ یا گریز» شوید. اما می توان این پاسخ را قطع کرد و مسیری را برای ورود به یک بحث سازنده تر باز کرد. با نفس عمیق و تمرکز روی بدن خود شروع کنید. یک مانترا را برای خود تکرار کنید مانند "این مربوط به من نیست"، "می گذرد" یا "این در مورد تجا...
بهزاد خدابنده‌لو
۰۵ آذر، در 6 دقیقه بخوانید

هم‌زیستی با کرونا

کرونا مردم، فناوری و راه رسیدن به انعطاف‌پذیری سازمانی

همه ما در بازه زمانی هستیم که اپیدمی کرونا سراسر جهان را در برگرفته است و بسیاری از کسب‌وکارها به خاطر این بیماری جهانی آسیب مالی فراوانی خورده‌اند به همین دلیل اهمیت رهبری و مدیریت این دوران در سازمان‌ها دو چندان شده است. هم‌راستایی سازمان ما با ابزار و صنعت IT می‌تواند عبور از این بحران برایمان سه...

۱۳ فروردین در 14 دقیقه بخوانید

ساختن تاب‌آوری سازمانی

ساختار زندگی یک مسیر رشد است و هر مرحله نیازمند حضور، درک موقعیت و نشان دادن مناسب‌ترین واکنش است. از هر راهی که می‌گذریم " انتخاب ماست". لازمه رشد مواجه شدن با چالش‌ها، درک موقعیت، یافتن و ساختن راهی دیگر، درک شرایط و پذیرفتن واقعیت است. در کلام ساده است و در عمل نیاز به جسارت و خروج از دایره امن ز...

۱۱ اسفند در 5 دقیقه بخوانید