روندهای آینده کار پس از کرونا

روندهای آینده کار پس از کرونا

اگر گزارش قبلی با موضوع ۵ اولویت اصلی برای رهبران منابع انسانی در سال ۲۰۲۱ را مطالعه کرده باشید، مشاهده می‌کنید که یکی از پنج اولویت مهم رهبران منابع انسانی آینده کار است. این گزارش با نظرسنجی میان بیش از ۴۰۰ نفر مدیر منابع انسانی، ۳۰۰ نفر مدیر امور مالی و همچنین ۴۰۰۰ کارمند تهیه شده تا تاثیر طولان...
محمد حسین روزبه
۱۰ آذر، در 10 دقیقه بخوانید

ناشر برگزیده

برای اتخاذ تصمیم بهتر در زمان بحران، سرعت تصمیم‌گیری خود را کم کنید

برای اتخاذ تصمیم بهتر در زمان بحران، سرعت تصمیم‌گیری خود را کم کنید

با انتشار ویروس کرونا در روزهای اخیر و ایجاد بحران های مالی، تجاری و اقتصادی در سراسر دنیا، تمامی کسب و کارها در حال تجربه شرایط نوینی بعد از جنگ جهانی دوم هستند. اثر این تصمیمات در زندگی شخصی نیز نمودار شده است. تصمیم گیری برای عبور از بحران موجود امری است که بیش از پیش لزوم کسب مشاوره از متخصصین...
علی زاهدی
۰۹ فروردین، در 6 دقیقه بخوانید

هم‌زیستی با کرونا

چطور از مرحله‌ی شوک از دست دادن شغلمان گذر کنیم و به آینده‌ی خوب برسیم

برای تغییر شغل ، حرفه یا سبک زندگی ما نیازی به بحران نداریم. با این حال ، برای بسیاری از افراد ، از بزرگترین چالش های ایجاد تغییر ، ایجاد زمان و فضای اصلی برای فکر کردن در مورد آن، و سپس یافتن شجاعت برای گذر کردن است. از دست دادن شغل دردناک است و پرفشار. اگر در این زمان از چالش های بی سابقه شغلتان ر...

۲۱ مهر در 5 دقیقه بخوانید

ویروس کرونا، فرصتی جهت بهبود روش‌های کاری

تهدیداتی مثل ویروس کرونا، آشوب ایجاد می کند. هر آشوبی چه ناشی از کرونا باشد، چه تحریم و چه ...، فرصت به همراه دارد و مهم بکارگیری تدابیر و پاسخ های موثر در دستیابی به اهداف است. با گسترش تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا، شرکت ها و گروه های زیادی مجبور به دورکاری شدند. با این اتفاق، الگوهای کاری، سبک ا...

۰۸ فروردین در 7 دقیقه بخوانید