شراکت هوشمندانه، راهی برای غنی‌سازی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی

شراکت هوشمندانه، راهی برای غنی‌سازی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی

با واکاوی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، متوجه می‌شویم با اینکه تلاش‌های متعددی انجام شده و منابع سازمانی زیادی هزینه شده، اما منافع چندانی حاصل نشده و پس از مدتی یا بنگاه از انجام این اقدامات دلسرد شده یا جامعه به بنگاه بدبین شده است. ماتریس مسئولیت اجتماعی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در گام اول ...
حسین توحیدی
۳۰ شهریور، در 7 دقیقه بخوانید

ناشر برگزیده

چگونه بر خستگی (فرسودگی) غلبه کنید و با انگیزه بمانید

چگونه بر خستگی (فرسودگی) غلبه کنید و با انگیزه بمانید

چگونه کم نیاریم و با انگیزه بمانیم !؟ حتی اگر شما شغلتان را دوست داشته باشید خیلی بعید نیست که گهگاهی خسته شوید و کم بیاورید بهترین راه برای دوباره انرژی گرفتن چیست؟ از کجا میفهمید که این چیزی که احساس میکنید کم آوردن است یا چیز دیگر، مثل عدم رضایت مزمن از موقعیت. پاسخ این سوالات در این مقاله می...
علی کریمی
۰۲ مهر، در 5 دقیقه بخوانید

هم‌زیستی با کرونا

ابزار شش وجهی ساده برای ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک

“کسب و کار جنگ است” یکی از عبارات متداول غول های وال استریت است. با این تعبیر، گاهی تاکتیک های جنگی نیز می توانند به کسب و کار کمک نمایند. از میان آنها، از تاکتیک CARVER (که با جابجایی جزئی حروف، به زبان فارسی “حدتابش”: حیاتی بودن، در دسترس بودن، تاثیر، آسیب پذیری، بازیابی، شناسایی پذیری)، که سیستمی...

۰۲ اردیبهشت در 15 دقیقه بخوانید

قیمت منفی نفت، آیا پایان بازی فرا رسیده؟

مک‌کینزی در تحلیلی از کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در زندگی روزمره‌ی ما می‌گوید. آیا واقعا این پایان بازی است و یا اینکه باز هم قیمت نفت به اوج خود بازخواهد گشت؟ تحلیل این شرکت مشاوره مدیریت در موضوع نفت چیست و ما باید منتظر چه چیزی در قیمت منفی نفت باشیم؟...

۰۲ اردیبهشت در 7 دقیقه بخوانید