ناشر برگزیده

آیا واژه های متفاوتی که برای توصیف زنان و مردان استفاده می کنیم در وضعیت شغلی آنان موثر است؟

آیا واژه های متفاوتی که برای توصیف زنان و مردان استفاده می کنیم در وضعیت شغلی آنان موثر است؟

برای همه کسانی که ارزیابی شغلی می کنند و در ارتقاء یا از دست دادن شغل افراد تاثیرگذارند، بسیار مهم است که بی‌طرف و بی‌غرض باشند و همه افراد را در شرایط مساوی و منصفانه بررسی کنند....
فاطمه طالبی پور
۰۳ تیر، در 5 دقیقه بخوانید

هم‌زیستی با کرونا

توسعه چابکی جهت پایداری بیشتر در مقابل همه‌گیری کروناویروس

ما شرکت‌های زیادی را در خصوص بکارگیری اصول و راهکارهای عملی مدیریت چابک، بررسی کرده و به آنها مشاوره داده‌ایم؛ و به کرات مشاهده کرده‌ایم که یک شرکت زمانی که محدودیت‌های بروکراسی را دور ریخته و روش‌های چابک را در پیش گرفته است، چقدر سریع توانسته دست به نوآوری بزند....

۲۶ خرداد در 5 دقیقه بخوانید

چشم‌اندازی به صنعت کالاهای لوکس حین و پس از بحران کرونا

بحران کرونا بر تمامی صنایع، حتی صنعت کالاهای لوکس نیز تاثیر گذاشته است و رفتار مصرف‌کنندگان را دچار تغییر نموده است. در همین راستا این مقاله درصدد است تا ضمن روشن نمودن وضعیت برای این صنعت، اقداماتی را برای افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دهد....

۲۹ خرداد در 9 دقیقه بخوانید