از شخص در آینه چه بپرسیم؟

از شخص در آینه چه بپرسیم؟

اگر شما هم مانند اکثر رهبران موفق هستید، در مراحل اولیه حرفه خود، راهنمایی و حمایت فراوانی به شما داده شده است. شما از نزدیک تحت نظارت، مربیگری و راهنمایی قرار گرفتید. اما با بالا رفتن از نردبان، منابع بازخورد صادقانه و مفید کمتر شد و پس از یک نقطه خاص، تقریباً تنها بودید. اکنون، رئیس شما -اگر رئیسی...
مریم رضا
۰۵ اسفند، در 20 دقیقه بخوانید

ناشر برگزیده

چه عواملی موفق‌ترین نوآوران را متمایز می‌کند

چه عواملی موفق‌ترین نوآوران را متمایز می‌کند

حیات سازمان‌ها به نوآوری وابسته‌است. لیکن موفقیت در آن امری به شدت سخت و پیچیده می‌باشد که به سختی می‌توان آن را اندازه‌گیری نمود. در این مقاله به بررسی تعدادی از بزرگترین شرکت‌ها برای بررسی این امر پرداخته‌شده است که چه چیزی موفق‌ترین نوآوران را از دیگران متمایز می‌کند....
محمد امیر مداح
۱۳ بهمن، در 5 دقیقه بخوانید

هم‌زیستی با کرونا

ساختن زنجیره تامین انعطاف‌پذیر

در خلال بحران ویروس کووید 19 زنجیره تامین خیلی از شرکت ها دچار بحران شد و نقش فناوری جدید از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و توسعه زیر ساخت های تکنولوژیک برای کاهش آسیب این اختلال کاملا محسوس بود. اما این تنها اقدام نیست بلکه شرکت ها با تشکیل اتاق فرماندهی برای استقرار یک سیستم واکنش سریع باید اق...

۱۱ تیر در 7 دقیقه بخوانید

راهبری در بحران: پاسخی به شیوع ویروس‌کرونا و چالش‌های آینده

برای بسیاری از مدیران سازمان ها، همه گیری ویروس کرونا بحرانی بسیار متفاوت با سایر بحران هایی است که در دهه های اخیر رخ داده است. شاید بتوان عدم قطعیت و نبود زیرساخت های مناسب و متناسب با این خصوصیت سبب گردیده تا این بحران بسیار متفاوت و پرتنش تر به نظر برسد. عدم وجود راهبری قابل اعتماد در سازمان و ن...

۱۸ فروردین در 9 دقیقه بخوانید