مرجان مهرام

System Analysis

محمد شمالی

Business Transformation

اشکان فلاحتکار

Marketing & Branding

مسعود کیوان

Art & Fashion

حسام محمد حسینی

Performance and Data Analysis, Performance measurment & Operations

شهرزاد پاک گوهر

Blockchain & Fintech

احسان کریمیان

Marketing & Process Optimization

سالار فریدپور

کارآفرینی و توسعه سازمان، استراتژی بازاریابی | Entrepreneurship & Marketing Strategy

علیجاه شهربانویی

Advertising & Marketing

حامد هندی

Contract Management and Legal services

مسعود ارشادی پور

Business Development

معین حسینی

Process Modeling / Change Managment

مجتبی عباسیان

Process Optimization

محمد امیر مداح

منابع انساني و سازمان‌هاي نوآور

پویا صبرآموز

Service Development

نیما سرمدی

مدیریت دارایی های فیزیکی، Physical Asset Management, تحلیل سیستم، System Analysis

نگین طاهری

Sales & Marketing

نیما پورخدابخش

Marketing and Market Development

حمید محمدعلیزاده

مدیریت ریسک

علیرضا عباسی

Data Analytics

هادی اربابی

Digital Transformation

فاطمه طالبی پور

کارآفرینی اجتماعی،women in leadership

آزاده رحیمیان

Customer Experience