بهنام احسانبخش

دانشجو و محقق دوره دکتری کارآفرینی همراه با مقداری تجربه کاری بین المللی

0 دنبال‌کننده
بهنام احسانبخش
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند (1398)

مدیر پروژه توسعه اکوسیستم کارآفرینی کشاورزی در شهرستان بیرجند