مشاوره فرآیند کسب و کار و بهینه سازی

بررسی فرآیندهای موجود در هر کسب و کار، یک پیش نیاز برای ارتقاء سازمان‌ها در سطوح جدید است.

این فرآیندها باید بهینه و همگام با کلاس جهانی باشند. تمرکز ما بر بهبود بهره وری سازمان ها یعنی اصلی ترین استراتژی هر سازمان است.

نتایج مشاوره در این حوزه شامل افزایش بهره وری در افراد، فرایندها و سیستم هاست.

مشاوره فرآیند کسب و کار و بهینه سازی


چرا مشاوران مدیریت شاپرک؟

چرا مشاوران مدیریت شاپرک؟

شبکه مشاوران شاپرک خدمات زیر را در حوزه مشاوره فرآیند کسب و کار و بهینه سازی ارائه می‌دهد:

• تحلیل وضعیت کسب و کار (Business Analysis)
• تدوین و توسعه استراتژی
• طراحی فرایندهای جدید با توجه به نیازمندی سازمان ها
• توسعه برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی در سازمان ها
• پایلوت/پیاده سازی فرایندهای جدید بهبود یافته


مشاوره فرآیند کسب و کار و بهینه سازی

درخواست مشاوره

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.