0 دنبال‌کننده
مهدی چالاکی

8 روش مدیریت تیم در زمان فاصله اجتماعی

شیوع بیماری کرونا تاکنون تغییرات زیادی را رقم زده است. دامنه این تغییرات از زندگی فردی تا اجتماعی انسان ها بوده است. بنابراین کار و زندگی کاری نیز تحت تاثیر این تغییرات بوده است. حال در این زمانه تغییر زندگی کاری، مدیری که تاکنون اعضای تیمش در فاصله ای نزدیک از او بوده اند و در کمترین زمان به مدیریت آنها می پرداخته، چگونه آنها را از راه دور مدیریت کند؟

۲۱ فروردین در 11 دقیقه بخوانید