تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

شکاف پایداری

اقتصاد جهانی 10 سال فرصت دارد تا از تغییرات فاجعه‌انگیز آب و هوایی جلوگیری کند و وظیفه‌ای فوری برعهده دارد که رفاه کارگرانی که به آن انگیزه می‌دهند را بهبود ببخشد. در این گزارش که اولین گزارش از سری تحلیل‌های مبتنی بر شاخص پایداری BoF است فهرستی از مشکلات واضحی که در آن اقدامات فوری لازم است و همچنین فرصت‌های مهیج برای تحولی معنی‌دار را نشان می دهد.
پریسا نیک بنیاد
۳۰ فروردین در 15 دقیقه بخوانید
شکاف پایداری

منبع: Business of Fashion

پریسا نیک بنیاد
نوشته‌ای از پریسا نیک بنیاد

Fashion is one of the biggest passions in my life.Due to my expertise and experience in designing, sales and marketing in the field and also I support niche beauty and fashion labels industry, If you are looking for a reliable consultant, familiar with Iranian fashion industry, market and capable of growing your market share or launching your product or helping your brand to win the competition, I’m the right person for you to contact

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید
مقاله مرتبط
شوک حال و سنجش آینده

شوک حال و سنجش آینده

امیر عرفان ترکیان
۱۹ اسفند در 10 دقیقه بخوانید