ML


تحلیل اقتصادی آثار هوش ماشینی بر سازمانها و مدیرانشان

هوش ماشینی هزینه‌های محصولات و خدمات مبتنی بر پیش‌بینی را کاهش میدهد و پیش‌بینی یک ورودی مهم در صنایع بزرگی نظیر حمل و نقل، کشاورزی، درمان، تولید انرژی و خرده فروشی است. لذا ارزش مهارتهای پیش‌بینی‌ انسان کاهش می‌یابد و پیش‌بینی بهتر و ارزانتر ماشین جایگزین پیش بینی‌های انسان خواهد شد.اما وقتیکه هزینه پیش‌بینی کاهش می‌یابد و استفاده از آن رشد می‌کند، تقاضا برای تصمیم‌گیری که مکمل پیش‌بینی است، رشد خواهد کرد. بنابراین همزمان با رشد بکارگیری هوش مصنوعی، سازمانها و مدیران باید بر روی رشد مهارتهای تصمیم‌گیری خود سرمایه‌گذاری کنند.

یادگیری ماشین چه نوع مسائلی را در کسب و کار شما حل می کند؟

یادگیری ماشین در حل مسائلی کاربرد دارد که راهکارهای خودکارسازی ساده بعلت پیچیدگی مسئله قادر به حل آنها نیست. در این نوع مسائل نیاز به شناسایی دقیق علت رخداد نیست و پیش بینی مشخصات این رخداد در آینده با نرخ صحت نسبتا بالایی کفایت می کند. اگر چنین مسائلی در کسب و کارتان دارید ...