تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

صنعت گردشگری با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش

صنعت گردشگری توانسته است تا سهم قابل توجهی در توسعه تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی داشته باشد. با وجود آن که بسیاری از این کشورها دارای میراث فرهنگی و گردشگری بسیاری کمتری از ایران هستند، توانسته اند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، و با برنامه ریزی صحیح مبتنی بر حضور در ارزش آفرینی بین المللی، سهم قابل قبولی از گشردگری بین المللی و منطقه ای را به سمت خود جذب نمایند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند با تمرکز بر زنجیره ارزش گردشگری خود و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه زنجیره ارزش گردشگری، از بسیاری از رقبای خود پیش گرفته و جایگاه مناسبی را در این بخش از آن خود نماید.
علی زاهدی
۲۱ مرداد در 10 دقیقه بخوانید
صنعت گردشگری با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش

صنعت گردشگری توانسته است تا سهم قابل توجهی در توسعه تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی داشته باشد. با وجود آن که بسیاری از این کشورها دارای میراث فرهنگی و گردشگری بسیاری کمتری از ایران هستند، توانسته اند با استفاده از ظرفیت های موجود خود، و با برنامه ریزی صحیح مبتنی بر حضور در ارزش آفرینی بین المللی، سهم قابل قبولی از گشردگری بین المللی و منطقه ای را به سمت خود جذب نمایند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند با تمرکز بر زنجیره ارزش گردشگری خود و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه زنجیره ارزش گردشگری، از بسیاری از رقبای خود پیش گرفته و جایگاه مناسبی را در این بخش از آن خود نماید.

عدم وجود زیرساخت های ارائه خدمات/محصولات گردشگری مطابق با بوم کشور که ناشی از عدم عملکرد درست زنجیره ارزش گردشگری است، سبب شده تا بسیاری از گردانندگان صنعت گردشگری، تنها بر روی بخش کوچکی از زنجیره تأمین گردشگری فعالیت نمایند که این به عدم یکپارچگی استانداردهای ارائه خدمات/محصولات گردشگری منجر شده است. با توجه به رشد روزافزون صنعت گردشگری در سراسر جهان، توسعه رویکردی جامع و همه جانبه برای خلق ارزش در کل زنجیره ارزش گردشگری ضروری است. هدف ما شناساندن نگاهی متمایز و یکپارچه به زنجیره ارزش گردشگری، با تمرکز بر جذب سرمایه گذارانی برای توسعه آن است. این گزارش شامل تحلیلی مبتنی بر شرایط زنجیره ارزش گردشگری است که تلاش دارد تا با شناساندن نقاط مغفول مانده در زنجیره ارزش گردشگری، کمک کند تا سرمایه گذاران بتوانند از مسیر درست و با نگرش درست معطوف به زنجیره ارزش، به این صنعت پردرآمد و جذاب وارد شوند. بدون شک ایجاد بازیگرانی اصلی که به دنبال ایجاد زنجیره ارزش نهایی و پر کردن خلاهای زنجیره و نه صرفا فروش خدمات گردشگری به مشتری نهایی هستند، در بهبود و توسعه زنجیره ارزش کمک خواهد کرد. حمل و نقل گردشگری باید به عنوان بخشی کلیدی در این طرح مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، از دیدگاه ما، سرمایه گذاری در گردشگری سلامت، به عنوان نقطه ورود به حمل ونقل گردشگری است که برای این کار باید به دنبال شناسایی و استفاده از بازار گردشگران چینی در ایران باشیم. برای اجرای این امر، نیازمند تلاش در دو حوزه هستیم: اولین حوزه، شناسایی بازار چین در ایران است. باید با توجه به نیازهای بازار چین، سرویس ها و خدمات گردشگری سلامت را تنظیم و بهبود بخشید. همچنین، باید با توجه به داده های بازار، بر توسعه بخش حمل و نقل گردشگری تمرکز کرد. سپس، با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در بازار، سعی در تنظیم استانداردهای زنجیره ارزش خدمات گردشگری و پشتیبانی از بخش های مختلف آن را داشته باشیم. حوزه دوم، وجود سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت است. باید سرمایه گذاران را که به دنبال ایجاد زنجیره ارزش هستند راهنمایی نمود تا به عنوان بازیگردان اصلی زنجیره ارزش گردشگری، فضا را آماده سازی نمایند. سرمایه گذاران باید به تمامی زنجیره ارزش گردشگری توجه کنند و سعی در ایجاد زنجیره ارزش کاملی داشته باشند.

در این بین یکی از فرصت های مطرح که باتوجه به موقعیت جغرافیایی، پتانسیل های گردشگری و مذهبی می توان به آن اشاره کرد، تمرکز بر حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس، گردشگری مذهبی و سلامت به عنوان برنامه میان مدت است؛ پتانسیلی که می توان به عنوان هدفی زود بازده در نظر گرفت. در این بین، باید گفت که آژانس های گردشگری، نقطه آغازین سفر و محل ارتباط با مشتریان هستند که می توانند بهترین منابع برای دسترسی به اطلاعات بازار باشند و در عین حال، به دلیل گردش مالی نسبتا قابل توجه، نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در طرح های میان مدت و بلند مدت را با ریسک پایین فراهم کنند که استفاده از ظرفیت گردشگری خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در پایان باید گفت که زنجیره ارزش گردشگری جز با نگاه فعالیت بین المللی و ایفای نقش فراملی قابل تعریف نیست. به بیان دیگر باید گفت که بازیگردانی زنجیره ارزش گردشگری که بر آن تأکید داریم، به دنبال بازیگردانی در سطح بین المللی و نه تنها ملی و محلی است و جز با این اولویت قابل ایفای نقش نیست.

مطالعه ی ادامه مطلب:

منبع: Tashilegardeshgari

علی زاهدی
نوشته‌ای از علی زاهدی

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید
مقاله مرتبط
شوک حال و سنجش آینده

شوک حال و سنجش آینده

امیر عرفان ترکیان
۱۹ اسفند در 10 دقیقه بخوانید