تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

دخترعمو یا شرکت؟

مقاله‌ی پیش‌رو، مقاله اخیر Harvard Business Review می‌باشد که به موضوع اخلاق در محیط کار پرداخته است.
مجید کیانپور
۱۵ اردیبهشت در 15 دقیقه بخوانید
دخترعمو یا شرکت؟

در این مطالعه موردی، یک «مدیر تجربه مشتری» بین وفاداری به خانواده و کارفرمای خود دچار شک می شود، پس از اینکه اطلاعات محرمانه‌ای را از عموزاده خود دریافت می‌کند مبنی بر اینکه یکی از تأمین‌کنندگان شرکت ممکن است نتواند تعهدات قراردادی خود را انجام دهد. اگر او موضوع را با مدیر خود در میان بگذارد، شرکت او ممکن است تصمیم بگیرد که قرارداد خود را با تامین‌کننده تمدید نکند، اما انتقال اطلاعات به معنای خیانت به قول عموزاده‌اش است و ممکن است شغل عموزاده‌اش را به خطر بیندازد.

منبع: HBR

مجید کیانپور
بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
برند تجاری شما چه هویتی دارد؟

برند تجاری شما چه هویتی دارد؟

محمد حسین میر آفتاب
۳۰ تیر در 15 دقیقه بخوانید