تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

فراتر از آرزوی صعود

برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها، چالش اصلی تأمین سرمایه نیست، بلکه در مورد یادگیری چگونگی بازسازی خود به همان سرعتی که محصولات یا سازمان‌هایشان می‌توانند تکامل پیدا کنند، است.
مرتضی فرازمند
۰۸ بهمن در 10 دقیقه بخوانید
فراتر از آرزوی صعود

 مطالعه و دانلود کامل مقاله:

منبع: McKinsey

مرتضی فرازمند
نوشته‌ای از مرتضی فرازمند

Being involved in international education environment for more than 10 years as an education & HR specialist, also learning entrepreneurship in university, build a passionate HR specialist & HR consultant from me. Currently, I am LEGOEducation’s educational manager & trainer in IRAN. Also executive manager of World Robot Olympiad (WRO) in my country. I am known as a creative person at work, proficient one at building and maintaining professional relationships, teachable, well enough for teamwork and has strong skills to design a workshop.

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید
مقاله مرتبط
شوک حال و سنجش آینده

شوک حال و سنجش آینده

امیر عرفان ترکیان
۱۹ اسفند در 10 دقیقه بخوانید