مرتضی فرازمند

Being involved in international education environment for more than 10 years as an education & HR specialist, also learning entrepreneurship in university, build a passionate HR specialist & HR consultant from me. Currently, I am LEGOEducation’s educational manager & trainer in IRAN. Also executive manager of World Robot Olympiad (WRO) in my country. I am known as a creative person at work, proficient one at building and maintaining professional relationships, teachable, well enough for teamwork and has strong skills to design a workshop.

0 دنبال‌کننده
مرتضی فرازمند

بهترین مدیران چگونه استعدادیابی و استعدادپروری می‏‌کنند؟

در طی سال‏‌هایی که این شانس را داشتم تا با سازمان‌‏های مختلف در حوزه منابع انسانی تعامل داشته باشم، همواره یکی از چند دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان‏‌ها را «چگونگی جذب و تعامل با نیروهای کلیدی» دیده‌‏ام. نیروهایی که از آن‌‏ها با عنوان talent یاد می‏‌شود. نیروهایی که اولاً جذب‏شان به راحتی دیگر پرسنل سازمان نیست و ثانیاً نگاه داشت آن‌‏ها در سازمان نیاز به برنامه‏‌ای جدی دارد.

۰۵ اسفند در 9 دقیقه بخوانید