شاپرک آبی

شاپرک آبی

Consultant
آزمایشگاه همکار لاک طلایی خراسان

آزمایشگاه همکار لاک طلایی خراسان

مدیر آزمایشگاه (مدیر فنی)
Arman GmbH

Arman GmbH

بنیان گذار
لومانا

لومانا

مشاور استراتژی و مارکتینگ
راهبران پترو پیمان

راهبران پترو پیمان

مدیر توسعه کسب و کار
انحمن مدیران صنایع استان خراسان

انحمن مدیران صنایع استان خراسان

عضو کارگروه تخصصی انرژی ، محیط زیست و ارتقا سلامت محیط کار
فرآیند انرژی اطلس

فرآیند انرژی اطلس

مشاور ممیزی فرآیند
RAZEQ

RAZEQ

Sales & Marketing Manager / Management Consultant
مهندسین مشاور سازه

مهندسین مشاور سازه

سرپرست تیم فنی
فناپ

فناپ

مدیر تضمین کیفیت کسب و کارها و پلتفرم‌های پاد
فرانگر

فرانگر

مشاور مدیرعامل
ذهن چابک

ذهن چابک

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره
وزارت کار

وزارت کار

کارشناس روابط کار
بیمه ملت

بیمه ملت

مشاور بیمه‌گری باز و اینشورتک
Silver

Silver

Category Manager
شرکت لاک طلایی خراسان

شرکت لاک طلایی خراسان

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
یک پی

یک پی

CTO

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه