کاربوم

کاربوم

Technical Lead
Cloudino

Cloudino

Management Consultant
شاپرک آبی

شاپرک آبی

Consultant
سماتک

سماتک

مدرس حوزه تحول چابک و مدیریت محصول ناب
لومانا

لومانا

مشاور استراتژی و مارکتینگ
فناپ

فناپ

مدیر تضمین کیفیت کسب و کارها و پلتفرم‌های پاد
ERICSSON

ERICSSON

طراح سیستم
kikkerland

kikkerland

مشاور بازار یابی و فروش نمایندگی ایران
تست

تست

test
بیمه ملت

بیمه ملت

مشاور بیمه‌گری باز و اینشورتک
ذهن چابک

ذهن چابک

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره
بازار امن

بازار امن

مشاور مدیریت
Aura

Aura

Founder
فرآیند انرژی اطلس

فرآیند انرژی اطلس

مشاور ممیزی فرآیند
Arman GmbH

Arman GmbH

بنیان گذار

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه