بلاگ

تقویت فرهنگ اخلاق‌مدارانه در تیم فروش سازمان

رسوایی در تیم فروش می‌تواند عواقب زیادی را به دنبال داشته باشد. عواقبی فراتر از عواقب ویرانگر شرکت در قالب تبلیغات منفی و مجازات‌های احتمالی که ممکن است کارگران شخصاً مسئولیت آن را بپذیرند. شرکت‌ها باید برای محافظت از خود در برابر خطر تقلب‌های احتمالی در فروش اقدام کنند و تحقیقات ما با در بر گرفتن بیش از ۱۰۰۰ متخصص فروش در ۵۰ شرکت مختلف، توانسته بهترین روش‌هایی را که باید در فروش و در همه صنایع گسترش یابد، کشف کند.

تقویت فرهنگ اخلاق‌مدارانه در تیم فروش سازمان