علیرضا واحدی

...

0 دنبال‌کننده
علیرضا واحدی

پنج مرحله رشد کسب‌وکارهای کوچک

دسته‌بندی مشکلات و الگوی رشد مشاغل بسیار کوچک و تبدیل آنها به رویکردی منظم که برای کارآفرینان سودمند باشد، دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. با توجه به اندازه و ظرفیت مشاغل کوچک، این سازمان‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شوند. آنها با معیارهایی مانند استقلال عملکرد، ساختارهای مختلف سازمانی و سبک‌های مختلف مدیریتی دسته‌بندی می‌شوند.

۳۱ تیر در 10 دقیقه بخوانید