0 دنبال‌کننده
بهناز حمزه

چگونه منابع انسانی اعتماد کارکنان را از دست داده و چگونه آن را برگردانیم

بر اساس یک مطالعه جدید، زمانی که کارمندان نگرانی هایی دارند، خواه این موضوع مربوط به یک مدیر سمی باشد یا رفتار غیر متمدنانه شخص دیگری در تیم خود، به منابع انسانی روی نمی آورند. در حالی که این احتمالاً برای بسیاری تعجب آور نیست، این یافته به یک مشکل مزمن برای منابع انسانی اشاره می کند. اکثر کارمندان منابع انسانی را به عنوان حامیان شرکتی می دانند که بر روی انطباق تمرکز دارند تا حامیان کارکنان و نیازهای آنها. نویسندگان این مقاله سه راه را ارائه می کنند که مدیران منابع انسانی می توانند از افراد -به عنوان مربی، مرشد و میانجی- حمایت کنند و اعتماد کارکنان را بازگردانند.

۲۳ اردیبهشت در 5 دقیقه بخوانید