0 دنبال‌کننده
فرهاد حسینی

ناکارآمدی استراتژی های مرسوم در بازار های جدید

مدل های مرسوم استراتژی به دلیل کمبود اطلاعات در بازارها و صنایع نوظهور قابل استفاده نیستند. کسب و کارهای نوپا بجای تمرکز بر روی رقبا و تمایز، منابع خود را بر روی شناسایی قواعد بازار جدید و مشاهده و تقلید از رقبا صرف می کنند، که در تضاد با آموزه های غالب استراتژی است.

۲۳ مهر در 20 دقیقه بخوانید