فرشید ترابیان

Sales executive with two decades of experience. Recognized for contributions to record-setting sales figures, territory expansion, and new account development. Offer an in-depth understanding of the sales cycle process and remain focused on customer satisfaction throughout all stages. Achieving the company’s sales goal, developing budgets, making sales forecasts, creating an incentive program, team management, and detecting strategic opportunities are some of my responsibilities

0 دنبال‌کننده
فرشید ترابیان

آيا رهبران چشم انداز روشني براي بحران هاي آينده دارند؟

بینش و چشم انداز رهبران در دوران کرونا به شدت تغییر کرده و در تلاشند تا آمادگی بیشتری برای پس از این دوران پیدا کنند .جهان آینده ما جهانی است که بر اساس میزان شناختمان از توانایی ها و انعطاف پذیری ها شکل گرفته است . افزایش عدم قطعیت نسبت به آینده و رکود اقتصادی ، رهبران آینده را ملزم به تدوین استراتژی بلند مدت برای بهبود وضع موجود و آینده سازمان خود می سازد.

۲۸ تیر در 5 دقیقه بخوانید

اجازه ندهید که عدم اطمینان شما را فلج کند

یکی از توانایی های بشر امروز قدرت مدیریت و شناخت خود است . شاید امروزه با قرار گرفتن در این همه گیری این توانایی، بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند توجه است، با تغییرات بنیادی که در حال حاضر در تمام جهان در حال ایجاد شدن است، طریقه مواجه با بحران ها و آگاهی و خودشناسی برای بشر امروز بایستی جزو آموزش ها و مهارت های اصلی زندگی باشد .

۲۱ مرداد در 5 دقیقه بخوانید

تعادل بین کار و زندگی پس از همه‌گیری کرونا چگونه به نظر خواهد آمد؟

مفهوم ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای افراد متفاوت است اما هنگامی به این تعادل دست پیدا می‌کنیم که زمان کافی برای کار و علائق شخصی داشته باشیم. با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نیاز به این تغییرات در زیر ساخت‌های کسب و کارها بیش از پیش احساس می‌شود.

۰۱ اردیبهشت در 5 دقیقه بخوانید