غلامرضا رضایی

0 دنبال‌کننده
غلامرضا رضایی

سه ارزش مهم برای مصرف‌کنندگان در زمان شیوع یک بیماری همه‌گیر

بحث ارزش و ارزش پیشنهادی مدت زیادی نیست که وارد ادبیات استراتژی، بازاریابی، طراحی و کارآفرینی شده است؛ با این وجود از ابتدای شکل‌گیری بازارها و حتی در زمان تبادل کالا به کالا نقش تعیین کننده‌ای داشته است. به عنوان مثال وقتی یک کشاورز بخشی از محصولات خود را با بخشی از محصولات یک دامدار مبادله می‌‌نمود که در محاسبات ذهنی خود ارزش محصول دریافتی از محصول پرداختی بیشتر باشد با این شرط که در همان لحظه این معادله در ذهن دامدار نیز به شکل عکس برقرار باشد.

۱۲ فروردین در 6 دقیقه بخوانید