درباره حدیث نظری

ایجاد تاثیر،اثربخشی آن چه در ذهن خود به عنوان ماموریت همراهی می‌پندارم و همراهی تا کاشتن بذری از ذهن تا عمل،موجودیتی است که از آن به عنوان من، یاد می‌کنم. در دنیای تحولات امروز،تحول دیجیتال و نیز بهره‌گیری از فرهنگ داده محور،چه در پیاده‌سازی استراتژی سازمانی و چه در افزایش بهره‌وری کارکنان ،موضوعی است که من برای همراهی با سازمان‌ها و شرکت‌ها به آن می‌پردازم. بهره‌گیری از علوم داده برای کسب نتایج دقیق در هریک از حوزه‌های کاری امری است که سعی دارم تا در آن به کمک شما ،سازمان‌ها را توانمند سازم. من،همراهی خود را برای طی کردن مسیر رشد کسب و کارها را به عنوان فعالیت حرفه ای خود برگزیده ام، اگر در سازمان خود نیاز به تحولی داده محور دارید،می‌توانید روی همراهی ذهنی من نیز حساب کنید. تجربیات کاری من اغلب در حوزه مشاوره کسب و کارها برای افزایش بهره‌وری و کیفیت برای رسیدن به اهداف خود در بازاریابی و برندینگ بوده است. تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت کسب و کار به پایان رسانده و نیز پیشینه ای از مهندسی شیمی در کارنامه تحصیلی خود دارم. امیدوارم بتوانم اثربخش،مفید و همراه باشم. به امید ساختن دنیایی برای زندگی بهتر و جهانی بهتر

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه