0 دنبال‌کننده
حسن قلی نواز

هوش مصنوعی و آینده فروش و بازاریابی

با تغییر و تحول صنایع، جهان به سرعت تغییر می ‌کند، انتظارات مشتریان افزایش می یابد و اخلالگران جدید در سراسر جهان ظهور می کنند. در این محیط رو به رشد، هر سازمانی برای پیشرفت خود، هم به آمادگی سریع و هم به توانایی انجام اقدامات پیشگیرانه نیاز دارد و می توان گفت که چالش و فرصت، در داده ها نهفته است.

۱۸ خرداد در 10 دقیقه بخوانید