درباره جواد محمدی خلیق

فارغ التحصیل کارشناسی حقوق و کارشناسی حقوق تجارت بین‌الملل؛ علاقه‌مند و فعال در حوزه برندینگ، توسعه کسب‌و‌کار و آموزش تیم.

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه