Experienced in dept collection, finance on middle east cases with global firms, HR training in Iran. Plus strong information in IT solution and Legal affair. Skilled in Negotiation, Team coordination. Also interested in Digital transformation. Assisting SMEs with pooling management, contract management, contract consulting and legal services

0 دنبال‌کننده
حامد هندی

زمانی که قرارداد ها اعتماد را از بین میبرند

قراردادها برای تقویت اعتماد و کاهش ریسک طراحی شده‌اند؛ امّا متأسّفانه، زمانی که این‌ قراردادها خیلی مفصّل و یا انعطاف ناپذیر می شوند، و یا زمانی که پیام‌های درهم و پیچیده ارسال می‌کنند، می‌توانند مشکلاتی را که قرار است از آن‌ها جلوگیری شود، تشدید کنند. در شرایطی که سطح اعتماد پایین است، به صلاح مدیران نیست که مرتکب این اشتباهات شوند.

۱۳ مرداد در 5 دقیقه بخوانید

هوش مصنوعی، چگونه قراردادها را تغییر می‌دهد؟

پیمانکاری، فعالیت رایجی است اما تعداد کمی از شرکت‌ها آن را به طور کارآمد و موثری انجام می‌دهند. در حقیقت، برآورد شده است که پیمانکاری ناکارآمد موجب می‌شود که شرکت‌ها بین ۵ تا ۴۰ درصد از ارزش معاملاتی معین را بسته به شرایط از دست بدهند. اما تحولات اخیر فناوری، مانند: هوش مصنوعی (AI) در حال حاضر بر بسیاری از چالش‌های پیمانکاری غلبه کرده‌اند.

۲۴ بهمن در 5 دقیقه بخوانید