درباره شهرزاد پاک گوهر

مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت اریاتک / عضو تیم مشاور استراتژی بلاکچین شرکت خدمات انفورماتیک / حوزه‌های فعالیت: مشاور استراتژی سازمانی در حوزه فناوری بلاکچین، طراحی بازار، مکانیسم مبادلات و مدل تجاری در راهکارهای مبتنی بر بلاکچین، طراحی اقتصاد توکن و مکانیسم‌های مالی مبتنی بر فناوری بلاکچین، تحلیل تجاری و اقتصادی راهکارهای بلاکچینی

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه