تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

روندهای آینده کار پس از کرونا

اگر گزارش قبلی با موضوع ۵ اولویت اصلی برای رهبران منابع انسانی در سال ۲۰۲۱ را مطالعه کرده باشید، مشاهده می‌کنید که یکی از پنج اولویت مهم رهبران منابع انسانی آینده کار است. این گزارش با نظرسنجی میان بیش از ۴۰۰ نفر مدیر منابع انسانی، ۳۰۰ نفر مدیر امور مالی و همچنین ۴۰۰۰ کارمند تهیه شده تا تاثیر طولانی‌مدت بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بر آینده کار و پیامدهایی که رهبران کسب‌و‌کار باید برای سازمان خود پیش‌بینی کنند را بیان می‌کند. ماهیت کاربردی این گزارش می‌تواند به مدیران عامل، مدیران منابع انسانی و صاحبان کسب‌وکار در جهت تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌ها در حوزه منابع‌انسانی دید عمیق و وسیعی بدهد.
محمد حسین روزبه
۱۰ آذر در 10 دقیقه بخوانید
روندهای آینده کار پس از کرونا


منبع: Gartner

محمد حسین روزبه
نوشته‌ای از محمد حسین روزبه

The LEGO Education experience and getting familiar with LEGO ’s philosophy bolstered my problem-solving skills. Later, I acquired franchises from world-famous toy makers and entered the world of retail. Through both experiences, I learned about Retail, B2B, B2C, and HR. Supervising teams at the World Robot Olympiad (WRO), and learning about the challenges of doing business are among other experiences I attained in 10 years. Meanwhile, continuing my studies at the Ph.D. level helped me reach a deeper understanding of managerial matters which, in addition to my personal interest, served as a foundation for my entry into the field of Management Consulting. Joining the consulting firm Shaparak.Blue marked the start of my professional career as a Business Consultant. Subsequently, I founded Raman Consulting in 2021 to realize what I have set as my calling: to aid and invigorate businesses.

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید