تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

روندهای آینده کار پس از کرونا

اگر گزارش قبلی با موضوع ۵ اولویت اصلی برای رهبران منابع انسانی در سال ۲۰۲۱ را مطالعه کرده باشید، مشاهده می‌کنید که یکی از پنج اولویت مهم رهبران منابع انسانی آینده کار است. این گزارش با نظرسنجی میان بیش از ۴۰۰ نفر مدیر منابع انسانی، ۳۰۰ نفر مدیر امور مالی و همچنین ۴۰۰۰ کارمند تهیه شده تا تاثیر طولانی‌مدت بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بر آینده کار و پیامدهایی که رهبران کسب‌و‌کار باید برای سازمان خود پیش‌بینی کنند را بیان می‌کند. ماهیت کاربردی این گزارش می‌تواند به مدیران عامل، مدیران منابع انسانی و صاحبان کسب‌وکار در جهت تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌ها در حوزه منابع‌انسانی دید عمیق و وسیعی بدهد.
محمد حسین روزبه
۱۰ آذر در 10 دقیقه بخوانید
روندهای آینده کار پس از کرونا


منبع: Gartner

محمد حسین روزبه
نوشته‌ای از محمد حسین روزبه

Human Resources Consultant

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فراتر از آرزوی صعود

فراتر از آرزوی صعود

مرتضی فرازمند
۰۸ بهمن در 10 دقیقه بخوانید