علیرضا عباسی

I have studied Electrical Engineering ,then changed my study path to MBA. I was passionate about Entrepreneurship field. demonstrated history of working in different types of industry. Now I am honored to be a member of Shaparak family as junior consultant, working in my beloved DATA world and trying to make significant changes using its relevant skills

0 دنبال‌کننده
علیرضا عباسی

چگونه فعالیت های کاری شما هوشمندانه اتوماتیک می شوند؟

رسانه‌ها بارها و بارها به تقابل رو به افزایش انسان و ماشین پرداخته‌اند. اغلب نتیجه‌گیری‌ها حاکی از آن است که ماشین‌ها برندۀ میدان هستند. این روایت غیرقابل‌اجتناب است که حتی در کتاب‌هایی مانند ظهور روبات‌های مارتین فورد و عصر ماشین دوم، این مسأله مطرح شده است.

۱۳ شهریور در 5 دقیقه بخوانید

هوش مصنوعی چگونه مدیریت را باز تعریف میکند؟

چگونه مدیران - از خط مقدم تا مدیران ارشد - در عصر AI رشد می‌کنند؟ برای این منظور، ما 1770 مدیر از 14 کشور را مورد بررسی قرار دادیم و با 37 مدیر اجرایی مسئول تغییرات دیجیتال، در سازمان‌هایشان مصاحبه کردیم. با استفاده از نتایج بررسی‌ها، ما 5 تمرین را شناسایی کردیم که مدیران موفق نیاز دارند بر آن‌ها تسلط یابند.

۰۳ اردیبهشت در 7 دقیقه بخوانید