Strategically focused Operations Executive with proven success in driving improvements in productivity, processes, customer service, and profitability. Recognized for ability to turn around underperforming operations, identify deficiencies and opportunities, and develop innovative and cost-effective solutions for reducing expenses, enhancing competitiveness, and increasing revenues.

0 دنبال‌کننده
علیرضا عربی

یافتن امید در شرایط سخت

در این مقاله، نویسنده از وضعیت حاکم در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا می‌نویسد. زمانی که امیدی به ادامه دادن وجود نداشت و مردم در شرایط سخت، زندگی و امید خود را از دست داده بودند. این روزها با وجود تمام شرایط سخت و پیچیده‌ای که سال‌ها در ایران پشت سر گذاشته بودیم، با انتشار سریع ویروس کرونا و مرگ‌ومیر هموطن‌هایمان، از دست رفتن امید و بازگشت به فعالیت مفید رنگ دیگری به خود گرفته است

۰۹ فروردین در 5 دقیقه بخوانید

انجام کار سخت؛ امید!

در شرایط سخت، تقریبا همیشه همه از امید داشتن و پروژه امید صحبت می‌کنند. اما شاید تاکنون خیلی کم درباره مولفه‌های ایجاد امید صحبت شده باشد. در این مقاله نویسنده ایمان و سخت‌کوشی را مولفه‌های اصلی امید معرفی می‌کند و نیروهای مخالف هر کدام از این مولفه‌ها را بر می‌شمارد تا به آن‌ها آگاهی پیدا کنیم. در این روزها، بیش از پیش به امید نیاز داریم. پس بهتر است بدانیم که امید اساساً چگونه ایجاد می‌شود، شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

۲۹ اسفند در 5 دقیقه بخوانید

زنجیره‌بلوکی در اقتصاد اشتراکی به چه معنا است؟

این مقاله با بیان چند نمونه مثال، از تعدادی از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که زنجیره‌بلوکی در اقتصاد اشتراکی ایجاد می‌کند، رونمایی کرده‌است. همچنین با مقایسه اهداف ابداع زنجیره‌بلوکی و اینترنت فضا را برای حرکت به اقتصاد اشتراکی روشن می‌کند. با اینحال، براساس نظر تخصصی مترجم، بهتر است مقایسه اینترنت و زنجیره‌بلوکی را به صورت مقایسه اینترنت و زنجیره‌بلوکی عمومی لحاظ کرد؛ چراکه اهداف زنجیره‌بلوکی سازمانی و خصوصی متفاوت بوده و مبنای شباهت و قیاسی با اینترنت ندارد.

۰۴ اسفند در 8 دقیقه بخوانید

پنج نوع پروژه‌ی زنجیره‌بلوکی (باید کدام را زیر نظر گرفت!)

راهکارهای زنجیره‌بلوکی روش‌های جایگزینی برای مشاغل ارائه می‌دهد تا بتوانند چالش‌های شناخته شده شامل اشتراک داده‌ها و جریان‌های کاری را برطرف کنند، اما خریدار باید از دادن کنترل بیش از حد به ارزهای تجاری داده‌ها، فن‌آوری‌ها، دسترسی و قراردادها خودداری کند. نویسنده برای کمک به رهبران کسب‌و‌کارها، تفاوت‌هایی را که بر اساس میزان تمرکز آنها بر روی پنج الگوی اصلی بلاک‌چین است، مشخص کرده‌است: الگوی ترس از دست دادن، الگوی اسب‌های تروا، الگوی فرصت‌طلبانه، الگوی تکاملی و الگوی زنجیره‌بلوکی محلی.

۱۴ اسفند در 10 دقیقه بخوانید

در اقتصاد اکوسیستمی، استراتژی شما چیست؟

در بسیاری از زمینه‌ها، شرکت‌ها دیگر یک بازیگر استراتژیک مستقل نیستند. موفقیت هرشرکت بستگی به هم‌کاری با شرکت‌های دیگر در یک اکوسیستم طراحی‌شده در چندین بخش دارد. در این موارد، چارچوب‌های استراتژی سنتی کمک زیادی نمی‌کنند. لذا نویسنده می‌گوید که شرکت‌ها باید بر روی پنج سوال مهم تمرکز کنند.

۲۳ بهمن در 20 دقیقه بخوانید