شرکت مشاوره مدیریت تجربه شاپرک آبی

0 دنبال‌کننده
شرکت مشاوره مدیریت تجربه شاپرک آبی

سازمان‌های اجتماعی در جهانِ به‌هم‌ریخته: رهبریِ تغییر از بقا به کامیابی

گزارش 2021 شرکت دیلویت بر «روندهای جهانی سرمایه‌های انسانی» با بازبینی مجموعه‌ای از ترندهای سال گذشته، به اینکه چه ویژگی‌هایی می‌توانند سازمان‌ها را در گذر از مرحله بقا به شکوفایی همراهی کنند و همچنین، استراتژی‌های حیاتیِ کمک به رهبران در جهت آمادگی و پیشروی در مواجهه با بحران‌های آینده، می‌پردازد.

۰۸ آبان در 20 دقیقه بخوانید