درباره حمید محمدعلیزاده

بعد از فعالیت در خرده فروشی (صنعت پوشاک و طلا و جواهر)، تجربه پیاده سازی استاندارد Iso در صنعت حمل و نقل و تجربه فعالیت های حاکمیتی در مناطق محروم، برای بهبود عملکرد مالی در سازمانها و صنایع مختلف در کنار شما هستم.

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه