درباره محمد امیر مداح

عاشق سيستم‌هاي پيچيده

پروژه ها

چرا من؟

نظرات برخی از کارفرمایان من