تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

کارآفرینان زن در جذب حمایت موفق تر اند

به طور متوسط فعالیت های رهبری زنان بسیار بیشتر بر تاثیرات اجتماعی تاکید داشتند تا کسب و کارهایی که راهبری آن را مردان انجام میدادند. و به همین دلیل بیشتر، کسب و کارهایی با رهبری زنان، توانستند از کلیشه های تبعیض جنسیتی و حمایت مردان از مردان، گذر کنند و صرف نظر از اینکه ارزیابی کنندگان، مرد یا زن بودند،حمایت های خوبی دریافت کردند.
فاطمه طالبی پور
۱۶ بهمن در 4 دقیقه بخوانید
کارآفرینان زن در جذب حمایت موفق تر اند

سخن مشاور مدیریت:

کارآفرینان زن در جذب حمایت موفق ترند، اگر بر تاثیرات اجتماعی کسب و کار خود تاکید کنند.

در دهه گذشته کسب و کارها و صنایع جدیدی پیرامون ماموریت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و و طبق تحقیقات و مشاهدات، تعداد زیادی از این کسب و کا‌رها توسط زنان  تاسیس شده است.اینکه "زنان بیشتر از مردان به مسائل اجتماعی توجه می کنند" می تواند دلیل این اتفاق باشد. اما آیا واقعا همین یک دلیل وجود دارد؟

آیا زنان به دلیل کسب حمایت های بیشتر بین کسب و کار سنتی و کارآفرینی اجتماعی، به کسب و کارهای اجتماعی روی می آورند؟!

از مقاله "“Gender Bias, Social Impact Framing, and Evaluation of Entrepreneurial Ventures” دریافتیم که تاکید زنان بر تاثیرات اجتماعی کسب و کارشان، موجب درک بهتر سرمایه گذاران از محصول و خدمات آنان میشود و اثر تبعیض‌های اجتماعی در درک کسب و کار و جذب سرمایه را کاهش میدهد.

برای تحقیق بیشتر پیرامون این فرضیه، ما 2 مطالعه در فضای کارآفرینی انجام دادیم.انکوباتوری (فضایی برای بررسی بهترین ایده ها و محصولات کارآفرینی به منظور حمایت و جذب سرمایه‌گذار) را بررسی کردیم که از کارآفرینی اجتماعی و موسساتی با ماموریت های اجتماعی حمایت می کرد و سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل و علاقه مندان به سرمایه گذاری در کارآفرینی های اجتماعی را به عنوان ارزیاب گردهم آورده بود.از انجا که همه سرمایه گذاران دغدغه ماموریت اجتماعی داشتند، بر تاثیرات اجتماعی کسب و کارها تاکید می کردند و این امر در انتخابهای آنان تاثیر شگرفی داشت.

برخی از کسب و کارها بیش از یک چهارم طرح خود را بر تاثیرات اجتماعی استوار کرده بودند و برخی بسیار اندک به آن اشاره کردند.بین 43 شرکت و 421 ارزیابی، دریافتیم که به طور متوسط فعالیت های رهبری زنان بسیار بیشتر بر تاثیرات اجتماعی تاکید داشتند تا کسب و کارهایی که راهبری آن را مردان انجام میدادند. و به همین دلیل بیشتر، کسب و کارهایی با رهبری زنان، توانستند از کلیشه های تبعیض جنسیتی و حمایت مردان از مردان، گذر کنند  و صرف نظر از اینکه ارزیابی کنندگان، مرد یا زن بودند،حمایت های خوبی دریافت کردند.

در این مطالعه عمیق تر شدیم و بدین منظور مطالعه ی  تجربی دوم را انجام دادیم. شرایطی فراهم کردیم تا در 2 بخش جداگانه، 4 داوطلب داستان کسب و کار مورد نظر خود را در یک سخنرانی کوتاه بیان کنند.در هر 2 بخش اهداف تجاری کسب وکارها مورد بررسی قرار می گرفت، اما تاکید یک بخش بر اهداف تجاری و بخش دوم بر تاثیرات و ماموریت اجتماعی بود.

از این آزمایش میتوان اینگونه برداشت کرد که رابطه ای بین "تاثیرات اجتماعی یک کسب و کار" و شور، اشتیاق  و گرما بخشی یک کارآفرین وجود دارد، تحقیقات قبلی نشان داده است که صفت گرمابخشی به عنوان یکی از خصوصیات  برجسته زنان شناخته میشود و مردان نیازی ندارد از گرما بخشی به عنوان شاخصه برجسته بهره ببرند.

در هر زمینه  2 نسخه صوتی توسط یک خانم و یک آقا تهیه شد و در نهایت هر 4 نسخه توسط 224 دانشجوی ارشد MBA ارزیابی شد. یافته های اولیه تحقیق نشان می دهد که نسخه "صرفا تجاری"، وقتی ارائه دهنده یک مرد بود، بیشتر مورد توجه و نگاه مثبت قرار گرفت. در حالی که نسخه " تجاری_اجتماعی" بدون توجه به اینکه ارائه کننده مرد یا زن بود، به مساوات نظرات مثبت را به خود جذب کرد.

مطمئنا وقتی در نظر سنجی ها پیرامون اشتیاق و گرمابخشی در کارآفرینی سوال می کردیم، هم مردان و هم زنان معتقد بودند که در کارآفرینی اجتماعی، اشتیاق و گرمابخشی کارآفرینانه بیشتری دارند.اما به صورت چشمگیری این شاخصه در زنان باعث ارزیابی مطلوب تر کسب و کار اجتماعی آنان خواهد شد.

 از جهاتی معتقدیم که یافته های ما خبرهای خوشی برای برای زنان کارآفرین دارد.

بسیاری از ما  در هنگام گفتکو از اهداف کسب و کارمان، تاثیرات اجتماعی آنرا از بیم اینکه جدی گرفته نشویم، بیان نمی کنیم و یا برای ارائه این تاثیرات به سرمایه گذار اهمیت کمی قائل شویم. اما زنان کارآفرین آزادانه می توانند براهداف اجتماعی  کسب و کارشان تاکید و حمایت های بیشتری دریافت کنند.

از سوی دیگر نکته نا امید کننده تحقیقات، این است که زنان بهرحال باید با کلیشه های جنسیتی بجنگند و همیشه به عنوان مصلح اجتماعی شناخته میشوند و در طرح های تجاریِ صرف، کمتر جدی گرفته میشوند.

بی توجهی های جنسیتی همواره ادامه دارد و در سرمایه گذاری ها هم نقش بسزایی ایفا میکند. البته این تحقیق تاکید دارد که این قضاوت تبعیض آمیز میتواند در کارآفرینی اجتماعی برعکس عمل کند و فرصت مناسبی برای جذب حمایت در مسیر کسب و کار بسازد. البته اگر این تمایز بیش از حد استفاده شود دیگر جدی گرفته نمی شود و از اعتبار می افتد و خودش موجب عقب‌شینی سرمایه گذاران است.

ساختارهای کارآفرینی اجتماعی موثر، ممکن است بر کاهش تبعیض های جنسیتی در کوتاه مدت کمک کنند، اما بعید است ذات این کلیشه ها را مورد تغییر قرار دهد و حتی ممکن است خودش موجب تقویت مجدد این کلیشه ها شود و تبعیض های جنسیتی بزرگتری بسازد.

 همه کارآفرینان، سرمایه گذاران و هر فردی در اکوسیستم کارآفرینی، باید برای مقابله با برخی ار تعصبات عمیق جنسیتی، تلاش کنند.

منبع: HBR

فاطمه طالبی پور
نوشته‌ای از فاطمه طالبی پور

من فاطمه طالبی پور هستم، کارشناس جامعه شناسی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، فعال در زمینه کارآفرینی اجتماعی و متمرکز بر توانمندسازی زنان در محیط کار.

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید
مقاله مرتبط
شوک حال و سنجش آینده

شوک حال و سنجش آینده

امیر عرفان ترکیان
۱۹ اسفند در 10 دقیقه بخوانید