مهارت


آیا تحصیلات عالی افراد را برای شغلشان آماده میکند؟

فاصله زیادی که بین آنچه دانشجویان در دانشگاه‌ها می آموزند و آنچه که واقعا در راستای کسب آمادگی برای پذیرش شغل موردنظر خود از آن‌ها خواسته می‌شود، به‌عنوان بزرگترین دغدغه صاحبان مشاغل و کارفرماها و همچنین به‌عنوان “فاصله‌ی ناگوار” شناخته می‌شود.