درباره سامان پرشن

مشاوره مدیریت در زمینه ایمنی و HSE با تمرکز بر تاثیر گذاری و تاثیر پذیری این حوزه بر مجموعه سیستم های مدیریت واحد های صنعتی و تولیدی. با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در حوزه شرکت های نفت و گاز و به ویژه پتروشیمی.

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه