تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

کلید راهبری فراگیر

مقدمه مقاله: در قسمت پایانی این نوشتار میخوانید: راهبرانی که فروتن و همدل هستند ، در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت . این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران هم کمک می کند تا در طول مسیر احساس تعلق بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در سازمانهاست است. رشد راهبری ، رشد فردی است و رشد سازمان را میسازد. مقدمه مشاور: استراتژی بلند مدت و اجرایی سازمان ، منوط به راهبران با انگیزه و تداوم اجرای برنامه فراگیر و همه جانبه است. تحقیقات نشان داده است ، پیشرفت تکنولوژی و ساختار سازمان‌های جدید، لزوم مختصات انعطاف پذیری در مقابل شرایط و به روز رسانی در ساختارهای راهبری را نشان میدهند. این نوشتار ابعاد مورد نیاز در اجرای " راهبری" را اعلان میکند.
لیلا مهرابپور
۰۸ مرداد در 10 دقیقه بخوانید
کلید راهبری فراگیر

سخن مشاور مدیریت:

استراتژی بلند مدت و اجرایی سازمان ، منوط به راهبران با انگیزه و تداوم اجرای برنامه فراگیر و همه جانبه است. تحقیقات نشان داده است ، پیشرفت تکنولوژی و ساختار سازمانهای جدید، لزوم مختصات انعطاف پذیری در مقابل شرایط و به روز رسانی در ساختارهای راهبری را نشان میدهند. این نوشتار ابعاد مورد نیاز در اجرای " راهبری" را اعلان میکند.

مقدمه مقاله:
در قسمت پایانی این نوشتار میخوانید: راهبرانی که فروتن و همدل هستند ، در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت . این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران هم کمک می کند تا در طول مسیر احساس تعلق بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در سازمان‌هاست است. رشد راهبری ، رشد فردی است و رشد سازمان را میسازد.

کلید راهبری فراگیر

چه چیزی باعث می شود افراد احساس کنند در سازمان ها حضور تاثیر گذاری دارند؟ احساس کنند که با آنها با انصاف و احترام رفتار می شود ، و به سازمان تعلق دارند؟ البته بسیاری از این موارد در مأموریت‌ها ، سیاست‌ها و شیوه‌های سازمان و همچنین رفتار همکاران ریشه دارد ، اما سهم عمده  مربوط به راهبران است.  یافته ها نشان میدهد که هر آنچه راهبران انجام میدهند ، به میزان 70% در گزارش های افراد، تغییر ایجاد می کند. راهبری فاکتور مهم و تاثیر گذار در سازمان است.  زیرا هرچه افراد احساس تعلق بیشتری داشته باشند ، بیشتر صحبت می کنند ، ارتباط ایجاد میشود و همکاری می کنند – و تمام این موارد در نهایت عملکرد سازمانی را بالا می برد.
با توجه به این فرمول ، راهبری فراگیر به عنوان یک توانایی منحصر به فرد و با اهمیت ، به سازمان‌ها کمک می کند تا با مشتریان ، بازارها ، ایده‌ها و استعدادهای مختلف همسو شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که راهبران فراگیر تمام شش صفت و مشخصه را دارند:

1.    اجرای تعهد : راهبران، اصل تعهد را به اشکال متفاوت اجرا میکنند ، وضع موجود را به چالش می کشند ، دیگران را پاسخگو می دانند و تنوع و فراگیری را در اولویت شخصی قرار می دهند.
2.     فروتنی: آنها نسبت به توانمندی‌های خود آگاه و متواضعند، اشتباه را می پذیرند و فضای مشارکت را برای دیگران ایجاد می کنند.
3.     آگاهی از تعصبات و جانبداری: از نقاط كور شخصی و همچنین مشکلات سیستم آگاهند و برای اطمینان از شایسته سالاری تلاش می كنند.
4.    توجه به دیگران: طرز فکر بدون پیش قضاوت و توجه عمیق نسبت به دیگران نشان می دهند ، بدون قضاوت گوش می دهند و با همدلی به دنبال درک اطرافیان خود هستند.
5.     هوش فرهنگی: به فرهنگ دیگران توجه می کنند و مطابق آنچه لازم است سازگار می شوند.
6.     همکاری موثر: آنها به توانمند سازی دیگران اهمیت میدهند ، به تفکر و ایمنی روانی توجه می کنند و بر انسجام تیم متمرکز می شوند.

تک تک موارد اعلام شده ، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از سوال‌هایی که مدام تکرار میشوند این است :  مهمترین صفت کدام خواهد بود. جواب مناسب در این مورد این است : چه کسی می خواهد راهبری را تجربه کند. اگر راهبری به عنوان هدف اجراشود ، مهمترین قدم، داشتن تعهد است ، زیرا بدون آن ، پنج ویژگی دیگر توسعه پذیر نیستند.
برای کسانی که در تیم یک راهبر در نقش مدیر فعالیت میکنند ، مهمترین صفتی که باعث ایجاد احساس فراگیری می شود ، آگاهی مشهود راهبر از تعصبات و  جانبداری است. گزارش تجزیه و تحلیل تیم از ارزیابی 360 درجه راهبری فراگیر  (ILA) که در میان بیش از 400 راهبر انجام شده و تقریباً 4000 در آن اعلام نظر کرده اند ، نشان میدهد که در عین حال که هر شش صفت مهم هستند و به عنوان یک مجموعه عمل می‌کنند،  مشخصه آگاهی راهبر از تعصبات و جانبداری سازمانی ، مهمترین مشخصه است و رأی دهندگان بیش از همه به این خصیصه اهمیت می دهند.
اظهارات رأی دهندگان در مورد ILA نشان میدهد ، نکته ای که افراد تیم را تحت تاثیر قرار میدهد این است که یک راهبر "دائماً تعصبات خود را به چالش بکشد و دیگران را ترغیب کند تا از قضاوت‌های خود، آگاه شوند" . وقتی یک راهبر در جستجوی بینش جدید از جهت گیری های خود باشد. به عنوان مثال ، "[از دیگران] خواسته شده كه اعلام کنند، آیا روند فکری آنها متعصابه است."
اما گرفتن بازخورد تمام داستان نیست. راهبران با آگاهی از عدم جانبداری به همراه دو مشخصه زیر ، راهبری در سازمان را اجرا میکنند:

•    فروتنی : آنچه از متعصبین میفهمیم این است که : " من می دانم که این تعصب را دارم ، اما هرچه هستم ، همان چیزی هستم که هستم." و در مقابل ، راهبران با فروتنی،  آسیب پذیر بودن خود را نسبت به تعصب اذعان می کنند و از نقاط و عادت‌های کور خود بازخورد می گیرند. برای مثال ، درگزارش به این نتیجه رسیدیم که راهبر"در مورد نقاط ضعف خود بسیار باز و آسیب پذیر است ". کارگاه های توسعه ارزیابی های راهبری خود را آشکارا با تیم به اشتراک می گذارند و اغلب از آنها بازخورد میخواهند و برای بهبود کمک میگیرند. " تحقیقات ما نشان می دهد که وقتی شناخت با تواضع همراه باشد ، می تواند تا 25٪ احساس تاثیر گذاری را در افراد افزایش دهد.
•    همدلی و داشتن چشم انداز: از راهبران انتظار نمی‌رود که دیدگاه و تجربه خود را به شکل تمرینات سخت و پیچیده اجرا کنند ، بلکه همدلی و درک در این پروسه ، لازمه اجرا خواهد بود. این بدان معناست که دیگران را عمیقا درک کنند و شنیدن موثر در تیم داشته باشند. به عنوان مثال ، یکی از مقامات اظهار داشت: "همدلی [راهبر] در تعامل با دیگران ، [راهبر] را قابل دسترسی ، قابل اعتماد می کند و اشتیاق آنها را برای همکاری با یا / یا حمایت از همسالان ، همکاران و مافوق نشان می دهد." هنگامی که شناخت جانبداری با سطح بالایی از همدلی / پرسپکتیو تلفیق می شود ، می تواند تا 33٪ احساس تاثیر گذاری تیم را افزایش دهد.


چرا فروتنی و همدلی در این زمینه نقش مهمی دارند؟ فروتنی ، دیگران را تشویق می کند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند ، همدلی و چشم انداز داشتن به مردم این امید را می دهد که یک راهبر به آنها اهمیت میدهد و نظرات آنها را در نظر میگیرد ، نه اینکه با پیش قضاوت در مورد دیدگاه های خود دست و پنجه نرم کند. علاوه بر این ، ایجاد یک ارتباط شخصی بین راهبران و مجموعه متنوعی از ذینفعان ، ایجاد و اجرای تصمیمات مشترک را آسانتر می کند.

اجرای ویژگی‌های راهبران

راهبران با اجرای این کار، چگونه میتوانند این بینش را ایجاد کند؟ یک راهکار ، ایجاد یک هیات مشاوره شخصی (PAD) است - گروهی از افراد ، همسالانی که ارتباط مستقیمی با راهبر دارند و راهبر به آنها اعتماد می کند و میتواند صمیمانه حرف بزنند و مشورت بگیرند. این مشاوران قابل اعتماد می توانند در مورد رفتارهای روزمره بین فردی حمایت دهند.
تاکتیک دوم : راهبران بتوانند مسیر یادگیری خود را در مورد این شناخت به اشتراک بگذارند.
تاکتیک سوم : راهبران می توانند خود را در موقعیت های سخت و  جدید قراردهند و این مهارت را در معرض دید افراد مختلف قرار دهند.
آگاهی بیشتر برای رشد و توسعه فردی، امری حیاتی است ، اما آگاهی در انزوا کافی نیست. بدون تواضع و همدلی ، داشتن چشم انداز ، برای راهبران باعث درک عمیقی از ماهیت نقاط کور یا راهکارهای درمانی و در نهایت رشد راهبران میشود. این دستاورد نیاز به تلاش دارد ، اما خوشبختانه دایره یادگیری بینهایت است. راهبرانی که فروتن و همدل هستند در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت ، و بینش بیشتر در مورد محدودیتهای شخصی ، موجب فروتنی ، همدلی و ایجاد چشم انداز می شود. این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران کمک می کند تا در طول مسیر تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در راهبری است.

منبع: HBR

لیلا مهرابپور
نوشته‌ای از لیلا مهرابپور

I ‘ve worked more than 18 years in HR executive roles in international companies in strategy design, people and culture through sustainable development approach.

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
فرصت‌های پنهان فروش

فرصت‌های پنهان فروش

نادیا جولای
۲۵ فروردین در 4 دقیقه بخوانید