تنها 2 مقاله دیگر را می‌توانی رایگان مطالعه کنی. ثبت نام کن تا مقاله‌های بیشتری بخوانی.

کلید راهبری فراگیر

مقدمه مقاله: در قسمت پایانی این نوشتار میخوانید: راهبرانی که فروتن و همدل هستند ، در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت . این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران هم کمک می کند تا در طول مسیر احساس تعلق بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در سازمانهاست است. رشد راهبری ، رشد فردی است و رشد سازمان را میسازد. مقدمه مشاور: استراتژی بلند مدت و اجرایی سازمان ، منوط به راهبران با انگیزه و تداوم اجرای برنامه فراگیر و همه جانبه است. تحقیقات نشان داده است ، پیشرفت تکنولوژی و ساختار سازمان‌های جدید، لزوم مختصات انعطاف پذیری در مقابل شرایط و به روز رسانی در ساختارهای راهبری را نشان میدهند. این نوشتار ابعاد مورد نیاز در اجرای " راهبری" را اعلان میکند.
لیلا مهرابپور
۰۸ مرداد در 10 دقیقه بخوانید
کلید راهبری فراگیر

سخن مشاور مدیریت:

استراتژی بلند مدت و اجرایی سازمان ، منوط به راهبران با انگیزه و تداوم اجرای برنامه فراگیر و همه جانبه است. تحقیقات نشان داده است ، پیشرفت تکنولوژی و ساختار سازمانهای جدید، لزوم مختصات انعطاف پذیری در مقابل شرایط و به روز رسانی در ساختارهای راهبری را نشان میدهند. این نوشتار ابعاد مورد نیاز در اجرای " راهبری" را اعلان میکند.

مقدمه مقاله:
در قسمت پایانی این نوشتار میخوانید: راهبرانی که فروتن و همدل هستند ، در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت . این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران هم کمک می کند تا در طول مسیر احساس تعلق بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در سازمان‌هاست است. رشد راهبری ، رشد فردی است و رشد سازمان را میسازد.

کلید راهبری فراگیر

چه چیزی باعث می شود افراد احساس کنند در سازمان ها حضور تاثیر گذاری دارند؟ احساس کنند که با آنها با انصاف و احترام رفتار می شود ، و به سازمان تعلق دارند؟ البته بسیاری از این موارد در مأموریت‌ها ، سیاست‌ها و شیوه‌های سازمان و همچنین رفتار همکاران ریشه دارد ، اما سهم عمده  مربوط به راهبران است.  یافته ها نشان میدهد که هر آنچه راهبران انجام میدهند ، به میزان 70% در گزارش های افراد، تغییر ایجاد می کند. راهبری فاکتور مهم و تاثیر گذار در سازمان است.  زیرا هرچه افراد احساس تعلق بیشتری داشته باشند ، بیشتر صحبت می کنند ، ارتباط ایجاد میشود و همکاری می کنند – و تمام این موارد در نهایت عملکرد سازمانی را بالا می برد.
با توجه به این فرمول ، راهبری فراگیر به عنوان یک توانایی منحصر به فرد و با اهمیت ، به سازمان‌ها کمک می کند تا با مشتریان ، بازارها ، ایده‌ها و استعدادهای مختلف همسو شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که راهبران فراگیر تمام شش صفت و مشخصه را دارند:

1.    اجرای تعهد : راهبران، اصل تعهد را به اشکال متفاوت اجرا میکنند ، وضع موجود را به چالش می کشند ، دیگران را پاسخگو می دانند و تنوع و فراگیری را در اولویت شخصی قرار می دهند.
2.     فروتنی: آنها نسبت به توانمندی‌های خود آگاه و متواضعند، اشتباه را می پذیرند و فضای مشارکت را برای دیگران ایجاد می کنند.
3.     آگاهی از تعصبات و جانبداری: از نقاط كور شخصی و همچنین مشکلات سیستم آگاهند و برای اطمینان از شایسته سالاری تلاش می كنند.
4.    توجه به دیگران: طرز فکر بدون پیش قضاوت و توجه عمیق نسبت به دیگران نشان می دهند ، بدون قضاوت گوش می دهند و با همدلی به دنبال درک اطرافیان خود هستند.
5.     هوش فرهنگی: به فرهنگ دیگران توجه می کنند و مطابق آنچه لازم است سازگار می شوند.
6.     همکاری موثر: آنها به توانمند سازی دیگران اهمیت میدهند ، به تفکر و ایمنی روانی توجه می کنند و بر انسجام تیم متمرکز می شوند.

تک تک موارد اعلام شده ، از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از سوال‌هایی که مدام تکرار میشوند این است :  مهمترین صفت کدام خواهد بود. جواب مناسب در این مورد این است : چه کسی می خواهد راهبری را تجربه کند. اگر راهبری به عنوان هدف اجراشود ، مهمترین قدم، داشتن تعهد است ، زیرا بدون آن ، پنج ویژگی دیگر توسعه پذیر نیستند.
برای کسانی که در تیم یک راهبر در نقش مدیر فعالیت میکنند ، مهمترین صفتی که باعث ایجاد احساس فراگیری می شود ، آگاهی مشهود راهبر از تعصبات و  جانبداری است. گزارش تجزیه و تحلیل تیم از ارزیابی 360 درجه راهبری فراگیر  (ILA) که در میان بیش از 400 راهبر انجام شده و تقریباً 4000 در آن اعلام نظر کرده اند ، نشان میدهد که در عین حال که هر شش صفت مهم هستند و به عنوان یک مجموعه عمل می‌کنند،  مشخصه آگاهی راهبر از تعصبات و جانبداری سازمانی ، مهمترین مشخصه است و رأی دهندگان بیش از همه به این خصیصه اهمیت می دهند.
اظهارات رأی دهندگان در مورد ILA نشان میدهد ، نکته ای که افراد تیم را تحت تاثیر قرار میدهد این است که یک راهبر "دائماً تعصبات خود را به چالش بکشد و دیگران را ترغیب کند تا از قضاوت‌های خود، آگاه شوند" . وقتی یک راهبر در جستجوی بینش جدید از جهت گیری های خود باشد. به عنوان مثال ، "[از دیگران] خواسته شده كه اعلام کنند، آیا روند فکری آنها متعصابه است."
اما گرفتن بازخورد تمام داستان نیست. راهبران با آگاهی از عدم جانبداری به همراه دو مشخصه زیر ، راهبری در سازمان را اجرا میکنند:

•    فروتنی : آنچه از متعصبین میفهمیم این است که : " من می دانم که این تعصب را دارم ، اما هرچه هستم ، همان چیزی هستم که هستم." و در مقابل ، راهبران با فروتنی،  آسیب پذیر بودن خود را نسبت به تعصب اذعان می کنند و از نقاط و عادت‌های کور خود بازخورد می گیرند. برای مثال ، درگزارش به این نتیجه رسیدیم که راهبر"در مورد نقاط ضعف خود بسیار باز و آسیب پذیر است ". کارگاه های توسعه ارزیابی های راهبری خود را آشکارا با تیم به اشتراک می گذارند و اغلب از آنها بازخورد میخواهند و برای بهبود کمک میگیرند. " تحقیقات ما نشان می دهد که وقتی شناخت با تواضع همراه باشد ، می تواند تا 25٪ احساس تاثیر گذاری را در افراد افزایش دهد.
•    همدلی و داشتن چشم انداز: از راهبران انتظار نمی‌رود که دیدگاه و تجربه خود را به شکل تمرینات سخت و پیچیده اجرا کنند ، بلکه همدلی و درک در این پروسه ، لازمه اجرا خواهد بود. این بدان معناست که دیگران را عمیقا درک کنند و شنیدن موثر در تیم داشته باشند. به عنوان مثال ، یکی از مقامات اظهار داشت: "همدلی [راهبر] در تعامل با دیگران ، [راهبر] را قابل دسترسی ، قابل اعتماد می کند و اشتیاق آنها را برای همکاری با یا / یا حمایت از همسالان ، همکاران و مافوق نشان می دهد." هنگامی که شناخت جانبداری با سطح بالایی از همدلی / پرسپکتیو تلفیق می شود ، می تواند تا 33٪ احساس تاثیر گذاری تیم را افزایش دهد.


چرا فروتنی و همدلی در این زمینه نقش مهمی دارند؟ فروتنی ، دیگران را تشویق می کند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند ، همدلی و چشم انداز داشتن به مردم این امید را می دهد که یک راهبر به آنها اهمیت میدهد و نظرات آنها را در نظر میگیرد ، نه اینکه با پیش قضاوت در مورد دیدگاه های خود دست و پنجه نرم کند. علاوه بر این ، ایجاد یک ارتباط شخصی بین راهبران و مجموعه متنوعی از ذینفعان ، ایجاد و اجرای تصمیمات مشترک را آسانتر می کند.

اجرای ویژگی‌های راهبران

راهبران با اجرای این کار، چگونه میتوانند این بینش را ایجاد کند؟ یک راهکار ، ایجاد یک هیات مشاوره شخصی (PAD) است - گروهی از افراد ، همسالانی که ارتباط مستقیمی با راهبر دارند و راهبر به آنها اعتماد می کند و میتواند صمیمانه حرف بزنند و مشورت بگیرند. این مشاوران قابل اعتماد می توانند در مورد رفتارهای روزمره بین فردی حمایت دهند.
تاکتیک دوم : راهبران بتوانند مسیر یادگیری خود را در مورد این شناخت به اشتراک بگذارند.
تاکتیک سوم : راهبران می توانند خود را در موقعیت های سخت و  جدید قراردهند و این مهارت را در معرض دید افراد مختلف قرار دهند.
آگاهی بیشتر برای رشد و توسعه فردی، امری حیاتی است ، اما آگاهی در انزوا کافی نیست. بدون تواضع و همدلی ، داشتن چشم انداز ، برای راهبران باعث درک عمیقی از ماهیت نقاط کور یا راهکارهای درمانی و در نهایت رشد راهبران میشود. این دستاورد نیاز به تلاش دارد ، اما خوشبختانه دایره یادگیری بینهایت است. راهبرانی که فروتن و همدل هستند در معرض انتقاد از تعصبات شخصی خود قرار خواهند گرفت ، و بینش بیشتر در مورد محدودیتهای شخصی ، موجب فروتنی ، همدلی و ایجاد چشم انداز می شود. این رفتارها نه تنها برای رشد شخصی راهبران بسیار مهم است ، بلکه به دیگران کمک می کند تا در طول مسیر تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. و این هدف نهایی در راهبری است.

منبع: HBR

لیلا مهرابپور
نوشته‌ای از لیلا مهرابپور

I ‘ve worked more than 18 years in HR executive roles in international companies in strategy design, people and culture through sustainable development approach.

بیشتر بخوانید
مقاله مرتبط
۵ کار متفاوتی که تیم‌های پربازده انجام می‌دهند

۵ کار متفاوتی که تیم‌های پربازده انجام می‌دهند

محمد حسین روزبه
۱۰ اردیبهشت در 7 دقیقه بخوانید