سازمان


سازمان ها چطور میتوانند با استارت آپ ها بهتر کار کنند؟

سازمان ها برای ایجاد نوآوری روش های متفاوتی دارند که یکی از آن ها کار کردن با استارت آپ ها و مکانیزم های مرتبط با آن از قبیل شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری و شرکت های سرمایه گذاری است. طبق آنالیز GCV از سال 2013 تعداد سرمایه گذاری های شرکت های بزرگ در استارت آپ ها از 980 به 2795 در سال 2018 رسیده است که تقریبا سه برابر شده و ارزش آن از 19 به 180 میلیارد دلار افزایش یافته است.

چرا شرکت‌ها به جای نوآوری، تئاتری از نوآوری راه می‌اندازند؟

این مقاله به دنبال ارائه‌ی راه‌حل برای این سوال نیست، بلکه از زاویه‌ی تجربیات متعدد در سراسر دنیا به دنبال چرایی ایجاد تئاتر با جای کار واقعی می‌گردد.