یادگیری


سفسطه ی بازخور (بخش اول)

تصور عمومی بر این است که ارائه بازخور در محیط کار می تواند روش خوبی برای یادگیری و توسعه کارکنان باشد و در این زمینه پیش فرض هایی وجود دارد که قالبا درست نیستند. متاسفانه این پیش فرض های نادرست، بعنوان پایه هایی برای طراحی سیستم های ارائه بازخور در نظر گرفته می شوند. در این مقاله نویسنده به شفاف سازی این پیش فرض های نادرست پرداخته است.

زمان اندک و آموختنی های فراوان!

جهان اطراف ما با آموختن و یادگیری اشباع شده است. چندین میلیون نسخه کتاب‌های مرتبط با کسب و کار، بیش از سه هزار عنوان تدتاک، نزدیک به ده هزار ام-او-او-سی (MOOC)، صدها هزار دوره یادگیری الکترونیکی و میلیون‌ها مقاله‌ی منتشر شده روی لینکداین و مدیوم. و حالا این مقاله‌ای که هم‌اکنون در حال مطالعه آن هستید، تنها ترجمه‌ی یکی از هزاران مقاله منتشر شده در هاروارد بیزنس ریویو است. پیدا کردن بهترین و مرتبط‌ترین مرجع از میان این دریای وسیع اطلاعات سخت است!