درباره حامد شیداییان

بنیان گذار گروه مشاوره ذهن چابک - مولف و مترجم - مشاور و مدرس در حوزه های تحوّل چابک، مدیریت محصول ناب، ای‌پی‌آی بعنوان محصول و استارتاپ ناب