درباره حامد شیداییان

بنیان گذار گروه مشاوره ذهن چابک (http://agilemind.ir)- مشاور و مدرس در حوزه های تحوّل چابک، مدیریت محصول ناب و نوآوری باز با کمک ای‌پی‌آی

پروژه ها

بیمه ملت

بیمه ملت

مشاور بیمه‌گری باز و اینشورتک

1398
متین

متین

مشاور مدیریت در حوزه تحول چابک

1398
سماتک

سماتک

مدرس حوزه تحول چابک و مدیریت محصول ناب

1398
فناپ

فناپ

مدیر تضمین کیفیت کسب و کارها و پلتفرم‌های پاد

1397
فرانگر

فرانگر

مشاور مدیرعامل

1397
بازار امن

بازار امن

مشاور مدیریت

1397
ذهن چابک

ذهن چابک

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره

1397

مقالات

2/2 اعتبار مقاله باقیمانده در این ماه